Menu Luk

Autentisk hørelse

Tårene løber ned af kinderne på mig.

De får lov.

Selvom jeg holder midt i en befærdet storby.

Det er lykke tårer.

Stolte tårer.

Sejrs tårer.

 

En lang sej kamp ligger bag og et klart personligt mål er blevet en realitet.

 

Jeg var lige blevet frikendt.

Både lægen og audiologiassistenten måtte med stor forbavselse meddele mig, at min egen observation var korrekt.

Min hørelse var blevet betydelig bedre.

Jeg behøvede ikke længere de høreapparater, jeg gennem de sidste 15 år havde haft brug for.

 

Jeg forstår lige godt, hvad mennesker siger – UDEN høreapparater som MED høreapparater.

Jeg scorer84 % korrekt på de ord jeg skal gentage i støj.

Både MED og UDEN teknisk hørelse.

 

Et resultat, som den utrolig sympatiske og grundige audiologiassistent med en forundrende kløen i nakken konstaterer ligger inden for hans egen og andre normalthørendes testresultater.

Hans grundighed og forundring rør mig dybt og jeg fornemmer en dyb respekt fra ham efterhånden som testresultaterne viste deres tydeligesprog.

“Du er meget god til at koncentrere dig og fokusere” komplimenterer han mig på vej ud af døren og i hans stemme hør jeg dyb respekt og faglig forundring. Dette er ikke en rutinemæssig undersøgelse – det er tydeligt at fornemme.

 

Mens jeg venter på at komme ind til lægen, kan jeg mærke tårene i øjnene.

Wauw!

Det sker virkelig!

Taknemmeligheden stiger op i øjnene, mens jeg med våde øjne bladrer tankefuldt i SE og HØR.

Ordene om fokus og koncentration blander sig med viden om hjernen, fysisk og psykisk traumebearbejdning samt erfaringerne fra det sidste års selvigangsat høreeksperiment….

 

“Anne Lyngsholm”

Det bliver sagt meget højt og tydeligt.

Af en ung læge med runde briller.

Endelig en der har været på kursus i at arbejde et sted, hvor folk kommer, fordi de hør dårligt 🙂

 

Han smiler venligt til mig og vi går ind i hans konsultationsrum.

“Ja, jeg kan ikke rigtig forklare dig hvorfor, men det ser ud til, at du ikke behøver høreapparater mere” indleder han med samme forundring og ærefyldte respekt i stemme og øjne, som audiologiassistenten.

“Hvad tænker du om det?” spørg han imødekommende

“Jeg tænker, det er fantastisk og det er også min helt egen oplevelse gennem det sidste år”

 

Vi gennemgår alle de andre fordele, der dog kunne være i at have høreapparater:

Mere energi, mindre træthed, mere socialt overskud, mindre hovedpine.

Bare for en sikkerheds skyld.

Men jeg må konstatere, at min erfaring også på de punkter er klar:

Høreapparaterne tager min energi, gør mig træt, lydfølsom, distanceret i sociale sammenhænge og giver hovedpine.

Jeg har undervist, givet terapi, været til fest, holdt foredrag, stået på messe MED og UDEN

….Konklusionen er klar.

Jeg har det bedst og hør bedst uden teknisk assistance!

Jeg er alt for sensitiv til at have bluetooth kørende gennem hjernen (har jeg lyst til at sige, men undlader)

 

Han vil egentlig udskrive mig, men jeg er ikke klar og i min befippelse over de gode resultater tager jeg apparaterne med hjem – just in case. 15 år hørehjælp er jeg ikke klar til at give fra mig.

 

Samtidig lyder der dybt inde i mig en stemme fra en voksende råstyrke. 

Jeg skal ikke lade mig udskrive.

Næste gang jeg kommer er resultaterne endnu mere forbavsende…..

Jeg ved præcist, hvad der har gjort forandringen, de ikke kan forklare – for de er ikke skolet til det – og det er OK!

 

Men jeg VED det!!!

 

Mit nærvær, min hjerne, min fokuseringsevne er blevet genetableret, efter i de sidste mange år i den grad at have været amputeret, fordi jeg har lagt et stærkt psykisk forsvar hen over min autentiske hørelse.

 

Jeg er ikke færdig med at fjerne forsvaret, men jeg er godt på vej.

Jeg har stadig en hørekurve – jeg vil løfte – og en tinnitus  – jeg vil stilne.

Men det at blive frikendt for teknisk hørehjælp betyder, at jeg har nået 1/3 af mit mål.

 

På vej ud af Århus bliver jeg ringet op.

Det er en helt særlig opringning.

I den ligger der en betydningsfuld synkronicitet, der taler sit helt eget sprog og har alt at gøre med de sidste 2/3 af rejsen ind i min autentiske hørelse.

 

Jeg blinker fra og kør ud i Byen.

Det føles som om, jeg bliver heppet på bag gardinet til en anden verden.

Lettelse, glæde, stolthed, fred og forundring fylder mig og tårene får frit løb.