Menu Luk

Gaslighter du dig selv?

Hvis du nogle gang mister troen på dig selv, din dømmekraft og bliver forvirret over, at din intuition siger ét, dit sind noget andet og din sansning af virkeligheden noget helt tredje, så er der god grund til lige at trække vejret dybt, sætte dig ned og mærke godt efter, hvad der er sandt, hvad der er usandt og hvad der i virkeligheden er en fordrejet del af virkeligheden.

Gaslighting er et udtryk for subtil manipulation af din virkelighedopfattelse, som i sidste ende også vil forvikle og fordreje din selvopfattelse. Gaslighting har til hensigt at erodere din dømmekraft og din evne til at stole på dig selv og din intuition.

Begrebet stammer fra filmen “Gaslight” fra 1944 med Ingrid Bergman i hovedrollen, hvor hun manipuleres af sin mand til at tro, at hun er ved at blive sindssyg. Han dæmper over tid det gasdrevne lys, men fortæller konen, at det er hende, der er ved at blive skør, når hun bemærker, at lyset sænkes. Altså et klassisk eksempel på, at man bør stole på sin intuition, sin mavefornemmelse, sine sansninger, sit urinstinkt og sin dømmekraft og ikke altid det andre forsøger at få dig til at tro.

Typisk er gaslighting beskrevet som noget andre gør ved dig for at få kontrol, magt, indflydelse og styring over dig (og din selvopfattelse og dit selvværd). Ofte er det ikke engang noget, der foregår med bevidste eller onde hensigter, men Gaslighteren har et behovet at få for kontrol/magt over andre. Behovet er opstået i barndommen – ligger i tilknytningsmønsteret – og sker i et ubevidst forsøg på at opretholde eget selvværd – og om du vil – psykiske “overlevelse”. Det ses i særdeleshed hos mennesker, der slås med deres eget selvværd, har brug for at hævde sig, er magt-/kontrolmotiveret og måske ligefrem har narcissistisk personlighedstræk.

Offeret kan – hvis der ikke gribes ind i gaslightingen – komme til at lide af angst, depresseion og PTSD, hvilket jo i sagens natur er ulykkeligt, når det faktisk ikke var dem, der var noget “galt” med. De havde faktisk helt styr på at sanse virkeligheden, som den var, men den tvivl, gaslighteren fik sået, ødelagde den sunde skepsis, selvtillid, selvværd og mennesket dømmekraft og integritet.

Og det er lige præces følelsen af, at livskraften, energien og integriteten forsvinder – du skal vogte dig for – hvis du vil spotte, om du er udsat for gaslighting!

Og det er faktisk ligemeget, om det er en anden person eller dig selv – der er Gaslighteren!

Symptomerne er de samme:

  • Du oplever selvtvivl
  • Du tænker i skyld
  • Du føler dig forvirret og desorienteret
  • Dit selvværd er nedsat
  • Du føler dig alene, ensom, isoleret, ekskluderet
  • Du tror, du er for overfølsom og for sensitiv
  • Du føler dig splittet

Vi kan faktisk gaslighte os selv i en sådan grad, at vi kan miste troen på os selv, vores dømmekraft og resultere i tankemylder, selvtvivl og true med at erodere vores selvværd!

Det betyder ikke, at du – hele dig er en gaslighter – men EN DEL af dig har behovet for at nedværdige, så tvivl. sabotere drømme, være skyldbetynget, ekskludere dig selv, holde dig selv nede….

Det er der en god (psykologisk) grund til, som vi i terapien går på jagt efter, finder og transformerer. Den er personlig og formet at din “Barndoms gade” for nu at bruge Tove Ditlevsens fine udtryk.

Ofte sker denne SELV-gaslightning, når vi tillader “andres dømmekraft” at være vigtigere end vores egen. Det kunne være “dine mors grå hænder eller din fars bekymrede sind” ( for nu (igen) at bruge samme lyriske indspark). Det kunne også være chefens stemme, naboens hævede øjenbryn, kollegaens kolde skulder, de andre forældres sladren eller din partners afvisning, som får lov til at tage magten over din egen dømmekraft, din egen intuition, din egen følelse af sandheden og sansning af virkeligheden.

Det kan blive en undskyldning for at stå ved den, du er, dine holdninger, dine valg, dine værdier, din anderledeshed, din stærke sensitive evne, din følelse af, hvad der er ærligt/oprigtigt og hvad der er fyldt med løgn og fortielser. Angsten ligger i frygten for, at DU bliver afvist, ekskluderet stemplet som “skør”, for sensitiv eller ufornuftig.

Jeg oplever ofte, at denne SELV-gaslighting – denne evne til at betvivle sig selv – ligger til grund for de besøg jeg får af ellers stærke, intuitive, sensitive, ærligheds-insisterende mennesker i min praksis. Splittelsen består i, at de i forsøget på at “passe ind” i nogle måske løgnagtig og uærlig verdener/relationer, så manipulerer de sig selv til at tro, at der er noget galt med deres sansning af virkeligheden, selvom det ofte er dem, der ser tingene soleklart og ærligt, fordi de tør se gennem løgne, manipulationer og magtmisbrug og nogle gange er prisen, at man bliver valgt fra.

Men uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det vel altid værre, at vælge sig selv fra!?

Det gør du, når du ikke stoler på din egen sansning, intuition og opfattelse af virkeligheden og forholder dig til det, der i virkeligheden sker!